Авторизация
 

Информация Одесского городского центра занятости

Будьте в курсе – подписывайтесь на наш Telegram-канал Моя Одесса
Інформація  Одеського міського центру зайнятості
 
Увага!  Не порушуйте законодавство про зайнятість населення.
 
 
Роботодавці:
Відповідно до ст. 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” достовірність зазначених у документах даних перевіряється службою зайнятості. У разі подання недостовірних відомостей, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати центру зайнятості заподіяну шкоду.
Роботодавець несе відповідальність відповідно до законодавства за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків.
Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім'ї реалізувати своє право на забезпечення та отримання соціальних послуг.
 
Із роботодавця утримуються:
-    сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг безробітному у разі поновлення його на роботі за рішенням суду;
-    незаконно виплачена безробітному сума забезпечення у разі неповідомлення про його прийняття на роботу;
-    незаконно отримана сума допомоги по частковому безробіттю.
 
Відповідно до п.6 «Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним» від 13.02.2009 № 60/62, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України: якщо відомості про доходи особи, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення, є недостовірними з вини роботодавця, центри зайнятості проводять перерахунок страхових виплат з дня їх призначення. Суми незаконно виплачених коштів повертаються роботодавцем.
 
Безробітні:
Відповідно до ст. 36 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” Застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов'язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг.
У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку, така особа зобов'язана повідомити про це   службу зайнятості.
Сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов'язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.
У разі припинення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням  служби зайнятості без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю) із застрахованих осіб стягується сума витрат на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.
Незастраховані особи, яким виплачується матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги, виконують обов'язки та несуть відповідальність, так як і застраховані особи.
Відповідно п.6 «Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним» від 13.02.2009 № 60/62, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України: якщо відомості про доходи є недостовірними з вини особи, центри зайнятості припиняють відповідні виплати, а суми здійснених виплат з дня їх призначення повертаються особою.
У разі встановлення центром зайнятості відповідно до цього Порядку належності безробітної особи до категорії зайнятих така особа знімається з обліку як безробітна в установленому законодавством порядку та повертає суму незаконно отриманого матеріального забезпечення і вартості наданих соціальних послуг з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.
 
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» зареєстровані безробітні зобов'язані:
1) самостійно або за сприяння центру зайнятості здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;
2) відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів;
3) дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;   
4) інформувати центр зайнятості, протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації;
Відповідальність за достовірність поданих до центру зайнятості, даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.
 


Источник: http://omr.gov.ua

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: забезпечення, зайнятості, послуг, соціальних, особи, України, виплати, Відповідно, матеріального, центру, порядку, надання, незаконно, відповідно, наданих, призначення, відомості, підставі, рішення, установленому


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное